broj osiguranika u radnoj knjizici sorted by
relevance

Admin10.08.2021

Pravilnik o radnoj knjižici

Rjesenje kojim je priznato pravo na penziju, odnosno novcanu naknadu, izvrsno je danom donosenja.
5408
Admin03.08.2021

Šta sve ne piše u zdravstvenoj knjižici, a moglo bi da nam SPASE ŽIVOT

Nalaz, ocjena i misljenje strucnog organa obavezno podlijezu kontroli, pri cemu se nalaz, ocjena i misljenja mogu potvrditi, odnosno preinaciti.
3303
Admin29.06.2021

Radne knjižice ukidamo, ali

Clan 151 Do donosenja propisa o maticnoj evidenciji osiguranika i korisnika penzija primjenjuju se propisi o maticnoj evidenciji o osiguranicima i uzivaocima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koji su se primjenjivali do dana stupanja na snagu ovog zakona.
4604
Admin17.09.2021

. :: a2zdevelopers.com :: .

Podneo zahtev sa JMBG dodeljen 1976, koji je isti i sada i ostavio im radnu knjizicu.
8002
Admin15.08.2021

Novac

U staz osiguranja, pod uvjetom iz clana 82.
7101
Admin15.08.2021

PRAVILNIK O RADNOJ KNJIŽICI: PRAVILNIK PRESTAO DA VAżI 1. JANUARA 2016. GODINE. UKINUTA JE OBAVEZA IZDAVANJA NOVE RADNE KNJIżICE, KAO I OBAVEZA DA SE U RADNE KNJIżICE EVIDENTIRA PERIOD RADNOG ODNOSA I DRUGOG OSIGURANJA

Obavezno su osigurani strani drzavljani i lica bez drzavljanstva koji su na teritoriji Federacije: 1.
4309
Admin06.07.2021

Licni broj osiguranika u radnoj knjizici

Dijete starije od 15 godina zivota zadrzava, odnosno stice pravo na porodicnu penziju ako je na redovnom skolovanju.
4805
Admin30.08.2021

Картица здравственог осигурања

Udovica stice pravo na porodicnu penziju, ako ispunjava jedan od uvjeta: 1.
3104
Admin05.09.2021

. :: a2zdevelopers.com :: .

Lica koja nemaju svojstvo osiguranika po ovom zakonu, ali su to svojstvo imala po propisima koji su se primjenjivali do dana stupanja na snagu ovog zakona, kao i clanovi njihovih porodica i clanovi porodica korisnika prava po ranijim propisima, mogu ostvariti prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, pod uvjetima utvrdjenim ovim zakonom.
8705
Admin12.07.2021

Radne knjižice ukidamo, ali

Ako osiguranik nije ostvario placu, odnosno naknadu place za potreban broj mjeseci iz stava 1.
2703
Admin16.07.2021

Nisu svi osiguranici u Mirovinskom zaposleni — a2zdevelopers.com

Da li moze sa vojnom legitimacijom? Zar ima ' srpski' JMBG? Visina porodicne penzije odredjuje se od iznosa penzije iz stava 1.
3201